Välkommen

till ett klassiskt piratlajv!


Minilajv Svarte Bess skatt
26:e juni


Ärade vän,

i min yttersta nöd vänder jag mig till er. Vänligen förbise ej min utsträckta hand.

Er ej så lilla expertis i frågan skänker fröjd och ro till min själ. Med nöden av försändelsen har jag medsänt en artefakt ifrån Nhykai som jag inte lyckats lösa. För av vikten att öka våra chanser har jag även sänt bud till andra besättningar där jag har tillförlitliga kontakter. För att få en fredlig och gynnande diskussion undanbeder jag eder ifrån att medhava tyngre vapen. Att ha dylika vapen kan grusa mina förhoppningar och riskera era liv. Om en av besättningarna förargar er så hoppas jag att vänliga ord och handlingar kan lösa oförrätten. En snäcka går lätt sönder, lika skör som dess väggar är en plats där alla bär vapen.

Kom till platsen, med målet för dina ögon. Till hands kommer mina råd och tankar att stå, de få jag kan ge till er. För när ni anländer så börjar vår gemensamma strävan. För du, likväl som de andra närvarande, vet jag har expertis inom flera områden än just att samtala lugnt och sansat. Ord träffar själar likväl som stål träffar kroppar. För vänner minns, vartannat ord som skrivs säger mer än vad det första gör.

Vi möts där ni tidigare mött mig, vid sommarsolståndet. Och jag ber er att tänka över mitt gamla ordspråk:

I en död mans kista hörs inga knackningar.

Er vänaste vän Samlaren Konstans


1503389_10153094106562296_8765328435110889281_n

Vision:

Katrineholms äventyrsklubb har arrangerat lajv sedan 2009 och totalt över 30 stycken produktioner. Det finns stor kunskap inom vår förening och vi vill ständigt utvecklas. Vårt motto är att alla är välkomna och att engagemang alltid ska tas tillvara på!

Till våra piratlajv lovar vi att tillhandahålla ett område med bra logistik för lajvet tillsammans med praktiska förutsättningar som ved, vatten, dass och ett värdshus som kommer servera dryck och lättare förtäring. Vi vill att det ska vara enkelt med de praktiska sakerna på plats så att deltagarna kan fokusera på spelet.

Vi vill skapa ett kreativt och deltagarskapande lajv där du kan få leva ut dina häftiga idéer om karaktär, grupp eller värld. För att hjälpa till med detta har vi satt en grund för världen med kultursfärer och beskrivningar så att din kreativitet har något att utgå från och resten är sedan upp till dig. Har du en häftig idé vill vi vara med och förverkliga den!

För att främja trygghet att alla ska våga åka på lajvet har vi fem fasta besättningar som är öppna för alla att anmäla sig till (så länge det finns platser kvar). Detta för att alla ska kunna vara med i en grupp om de så vill. Dessa besättningar baserar sig på de större kultursfärerna och är olika gällande kultur, utseende och seder. Utöver dessa grupperingar finns möjlighet att skapa egna koncept och vi kommer inte ge några fördelar till de fasta grupperna, utan alla grupperingar och spelare hanteras lika av oss. Vi vill se att de förslag ni kommer med speglar de olika kulturerna för att vi tillsammans ska skapa en mångfacetterad lajvvärld.

Till lajven vill vi främja att deltagarna ska utmana sig själva när det gäller spelet och att leva ut sin roll. Detta kommer vi göra genom att ha en workshop innan lajvet. Vi tror att när förutsättningar och grund är tydlig så är det lättare att släppa på de spärrar som kan finnas. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta för att skapa en härlig piratstämning med många hätska känslor inlajv men med lika mycket glädje!

Vi vill även frigöra spelet på så sätt att alla deltagare får spela vad de vill och ska känna sig trygga i det. I lajvvärlden förekommer ingen sexism, könsroller eller homo-, bi- eller transfobi till skillnad från vårt eget 1700-tal. Rasism och fördomar är dock vanligt förekommande i lajvvärlden men då enbart mot kultur och geografiska förutsättningar inlajv och inte mot en spelares off-egenskaper så som exempelvis etnisk tillhörighet eller utseende. När du ska förolämpa någon, fokusera på karaktären och inte på off-personen.

 

Sist vill vi bara säga att vi hoppas att ni alla åker på detta lajv för att ha roligt, för det är något vi som arrangörer i alla fall vill ha med detta projekt!