top of page

Dönerska Huset


Dönerska huset kan ses som en ren och skär kapitalinstans. Handelshuset grundades av en grupp djärva investerare för cirka 350år sedan. Huset är uppdelat i en byråkratisk del med separat ekonomisk förvaltning (den så kallade fasta strukturen) och en ägardel där affärsprojekten bedrivs (den så kallade rörliga delen). Affärsidén är att förvalta kapital genom att attrahera investeringsprojekt med hög potential. Lön utgår till alla som är ägare, baserat på risk och avkastning för den affär eller de affärer som delägaren driver. Vem som helst har rätt att anhålla om lån och beviljas detta blir denne då delägare och får alltså lön från handelshuset. Många ser till Dönerska huset för en möjlighet att snabbt stiga i anseende och vinna inflytande. 

Delägare kommer och går i en rasande takt. Vissa lämnar handelshuset rejält förmögna men de flesta går ifrån partnerskapet utblottade och med skulder för livet. Affärsidén har visat stor känslighet och krascherna har varit många. Likt ett mirakel verkar dock handelshuset alltid snabbt komma på fötter och resa sig igen. Många tror att det beror på att ett delägarskap i Dönerska huset erbjuder stora möjligheter i form av sin fasta struktur, såsom konsulat i alla länder, vilket attraherar nytt kapital snabbt efter varje kollaps. Det finns dock ingen garant för Dönerska husets soliditet och anseende utan ägarförhållandet skiftar ständigt. I vissa rättegångar har Dönerska huset tömts på kapital efter domar om oegentligheter och penningtvätt.


Verksamhetsområden och handelsrutter

Dönerska huset har sitt säte i Dönerska viken på Hinside-Lôrs sydspets i staden Baldat-Janibia, en stad som sprungit upp kring handelshusets högkvarter. Merparten av husets handel och affärer utgår således även från Hinside-Lôr men husets skepp och pengar går att finna i de flesta hamnar från tid till tid när någon stackare skrivit under för ägarskap för att finansiera sin nya affärsidé. Det är dock ytterst sällan som man gör affärer i Mandrak eller Zorostria och dönerska skepp har aldrig synts till i stormakternas huvudstäder, Dráchmer eller Nibelmyn. Ett av de största investerarsektionerna som Dönerska huset är involverade i är dock slavhandeln, något man befäst som en huvudmarknad genom att ha monopol över slavö gruppen 'Faliöarna'. Det är inte heller helt ovanligt att Dönerska handelshuset investerat, i all tysthet, i projekt förknippade med sjöröveri och det viskas att handelshuset är den Lôriska piratfaktionen 'Mariderna och sjöormarnas koalitions' huvudsponsor. sägs även att Dönerska huset gjort försök att ta över Fridwalls huvudmarknad (Dámmero) men en så länge bara lyckats etablera återkommande kontakt i Tungelskinn. Dessa planer har försvårat efter det att resterna av Friankarrörelsen, Förenade Piraters samfällighet för inre samfälligheter, anklagat Dönerska huset för att ha hjälpt Signe af Hird i de folkmord som samfälligheten skuldbelades för år 1395. På kartan nedan syns de områden varvid huset är som mest aktivt på regelbunden basis. Den gröna flaggan markerar staden Baldat-Janibia, där husets högsäte står att finna.50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page