top of page

Skeppstyper

Örlogsfartyg - Krigsskepp

Här finner du standardskeppen i rikenas flottor. Örlogsfartygen går i ordning mest eldkraft till minst eldkraft. De skeppen som pirater normalt använder hittar du i nedre halvan av listan, Slup och Skonare.

linjefartyg_edited.jpg
Linjefartyg

Linjefartygen utgör stommen för rikenas flottor. Dessa odjur är gjorda för att klara av att strida linje mot linje och består av skepp med tre eller fyra master och de är designade för att bära förödande beväringsmakt.

 

Linjefartygen är dock inte gjorda för jakt och har svårt att matcha mindre fartygs hastighet och smidighet. Det händer hurusom att de eskorterar viktiga handelsfartyg.

Kanoner: 60-100
Besättning: 500-900
Fraktutrymme: 150 tunnor 

Längd: ca 50m

fregatt.jpg
Fregatt

Fregatterna är väl bestyckade och smidiga fartyg vars främsta uppgift I rikenas flottor är eskort eller patrullering. Fregatten är ett mäktigt fartyg vars roll som tidigare huvudpjäs i rikenas krigsspel ännu inte är helt glömd.

Under piraternas högborg fanns mången piratfregatt uppå vågorna. Efter Pärlemoöarnas fall har hurusom de större piratskeppen jagats och rotats ut i allt raskare takt. Ibland dyker en beslagtagen fregatt åter upp under svart flagg, men rikena är sällan sena med att jaga rätt på sådana uppstickare.

Kanoner: 30-48
Besättning: 150-200
Fraktutrymme: 100-130 tunnor

Längd: ca 35m

korvett_edited.jpg
Korvett

Korvetten är det dödliga samgiftet mellan kraft och snabbhet. En korvett går tillräckligt djupt för att vara stadig, men är oftast ändock framkomlig i skärgårdens förrädiska korridorer. Skeppet har givit upp lastutrymme och eldkraft för att vara lättare men har fortfarande en tremastad fullrigg och plats för en stor besättning. På öppet vatten är det få skepp som har en chans att segla ifrån en korvett, vilket är varför de kommit att kallas för "jägare" i vissa kretsar.

Kanoner: 20-28
Besättning: 120-150
Fraktutrymme: 90-110 tunnor

Längd: ca 30m

slup.jpg
Slup

Slupen, en tvåmastad fullriggare redo att trotsa öppet hav utan allt för mycket fruktan. Skeppet är vanligt bland piratbesättningar, men också ett av de vanligaste skeppen över lag. Slupen har länge varit den huvudsakliga kämpen i den mériska valoljeindustrin.

Kanoner: 14-18
Besättning: 95-120
Fraktutrymme: 55-100 tunnor

Längd: ca 27m

skonare_edited.jpg
Skonare

Skonaren är tvåmastad och lätt bestyckad. Den har tillräcklig köl för att klara det öppna havet men fungerar bäst närmare kusten, bland öar och skär. Riggen gör skeppet smidigt och lättseglat, samtidigt som man i gynnsamma väder kan upprätthålla både god manövrering och hastighet samtidigt. En anledning till att piratbesättningar i ötäta öster föredrar skonaren är dess förmåga att segla ifrån större skepp i svårttillgängliga vatten. Den lätta beväringen gör skeppet främst till en plåga för lättare transporter. 

Kanoner: 4-10
Besättning: 20-60
Fraktutrymme: 15-35tunnor

Längd: ca 20m

Flottans skepp i jämförelse

Smugglarskepp

Här följer de skepp eller båttyper som smugglare normalt favoriserar i The Tundlaheim Saga. Smugglarskeppen är listad efter ordningen, minst till störst.

Skattar.jpg
Skátarr

Enmastad och lätt rustad. Skatárren började sina dagar som spejarskepp i rikenas tjänst för att kartlägga och rekognosera kustlinjerna, men kom snart att få andra uppdrag, t.ex. korrespondens. Skeppen är mycket små och har därför svårt att klara av sjögången på öppet hav; utan arbetar främst i skärgårdar och nära kusten. De är bara bestyckade med en tung pjäs i aktern för att kunna avfyra mot förföljare medan de gör det som de är menade för – flyr. 

Kanoner: 1
Besättning: 15
Fraktutrymme: 6 tunnor 

tartane.jpg
Tartane

Tartane skeppen kommer ursprungligen ifrån havet Blodiga fjärden där de används i både fiske som transportsyften. Skeppets ringa vikt och flata köl gör det snabbt och smidigt men illa anpassat till de större haven. Tartanen blev hurusom snabbt populär för fiske och transport i Hissnafjorden efter det att Lôriska äventyrare besökt Nibelmyn.​

Kanoner: 4
Besättning: 20
Fraktutrymme: 15 tunnor

caravel.jpg
Caravell

Caravellerna är kompakta skepp, med sitt ursprung i Klotviken. Skeppen användes till en början för drakiska upptäcktsresor, specifikt i ett försök att kartlägga Frånvändarbukten och de vilda folk som lever där. Även om skeppen, som med sitt grunda skrov klarar att segla upp för större floder, visade sig uppdraget kostsamt och ineffektivt. Idag används Caravellerna främst av äventyrare och transportskepp till svårnådda platser.

Kanoner: 6
Besättning: 30
Fraktutrymme: 20 tunnor

Handelsfartyg

Handeln är Nivaris (Tundlaheims) livsblod. Här finner du listat de skepp som handelshusen använder för att frakta gods runt kontinenten. De står i ordningen störst till minst. 

galleon.jpg
Galleon

Galleonsfartygen är de större fraktskeppen med tre master och en möjlighet att bära stora volymer last. De är slöseglade och svårstyrliga, men bär på tung beväpning vilket gör dem svårockuperade av pirater sedan de större piratskeppen gick förlorade. Galleonerna är svårkonstruerade och används främst utav Mandrak vid transport av förnödenheter till sina kolonier, samt på de större handelslederna.

Kanoner: 46-60
Besättning: 200-250
Fraktutrymme: 340 tunnor 

figurin_edited.jpg
Figurin

Ett handelsskepp som liknar fregatten i sin utformning. Den är lättare att bygga, att segla och att bemanna än en Galeon men den är inte alls lika självförsvarlig. En figurin följer visserligen samma mönster som en fregatt, men där överflödiga kanondäck fått ge utrymme för extra last har detta lämnat skeppet med mellan 12 och 16 kanoner och i eftersom hon är svår manövrerad i jämförelse med en de mindre skeppstyperna gör det henne till lovligt byte för både Slupar och skickliga framförare av Skonare.

Kanoner: 12-16
Besättning: 100-120
Fraktutrymme: 250 tunnor

stavslup_edited.jpg
Stavslup

Stavslupen är en uppblåst version utav den smidiga slupen. Med färre kanoner än sin kusin i armén och med djupare köl och bredare däck har stavslupen bättre lastmöjligheter, men även om hastigheten är mindre påverkad än man skulle tro så är det ändock ett osmidigt fartyg och illa anpassat för drabbning. 

Stavslupen utgör ibland stabskepp till flottiljer med pluggar när dessa används utom räckhåll för hemhamnen.

Kanoner: 8

Besättning: 60

Fraktutrymme: 150tunnor

Flotiljpram_edited.jpg
Flotiljpråm

Små segelfartyg som framförs främst inom skärgårdar och utmed kusten. De bär ingen bestyckning alls och inte heller någon större kvantitet i last utan har som syfte att transportera mat till mindre bosättningar i första hand. Littilj-promarna framförs ofta av duktiga muskötskyttar för att försvara skeppet från mindre rövarband men de är sällan det blir strid när en slup eller skonare smyger sig på en Littilj-prom. Litilj-promarna kallas av en del pirater lite skämtsamt för ”havets liljor” eftersom de går att plocka som blommor.

Kanoner: 0
Besättning: 5-10
Fraktutrymme: 8 tunnor

Speciella skepp

Tundlaheim är en rik fiktion med många djuptgående berättelser. Bland de olika kulturerna och platserna finns många unika hemligheter. Några av dessa är i form av speciella fartyg. 

holk_edited.jpg
Holk

Holk​en är inte så mycket ett fartyg som ett mobilt fort. Skeppet lämpar sig i själva verket dåligt för stid till havs på grund av dess låga hastighet och osmidiga design. Det är hurusom ett extremt svårt skepp att sänka och med över 100 tunga kanoner per bredsida har Holken kommit till nytta vid belägring av hamnar eller som blockader. Den taktiska användningen av Holken väger hurusom knappast upp för den extremt kostsamma konstruktionen.

Skeppet uppkom som ett skrytbygge i upptrappningen mellan Mandrak och Zorostria och används i kriget som en form av maktdemonstration.

Kanoner: 200+
Besättning: 1000-1500
Fraktutrymme: 300 tunnor 

parlemofregatt.jpg
Pärlemofregatt

Pärlemofregatterna är de mytomspunna skepp som seglade från Pärlemoöarna under piraternas högborg. De lär hurusom alla ha blivit tillintetgjorda under slaget om Pärlemoöarna, men sedan dess har mången pirat och ambitiös ledare sökt dess hemlighet.

Dessa tundlabarnsskepp har tillskrivits otaliga mystiska egenskaper genom åren, det är hurusom oklart var historian tar slut och sagan tar vid. Några av egenskaperna som tillskrivs: Ologiskt kvicka och smidiga för sin storlek. Kan segla utan vind. Kan seglas utan besättning. Uppbådar dimmor ur kölvattnet. 

Kanoner: ca 30
Besättning: 120-150
Fraktutrymme: 100-120 tunnor

Birdshead.jpg
Näbb

Näbben är ett kompakt stridsfartyg kapabelt att landsätta ett stort antal soldater. Skeppet är bepansrat och har piggar på taket för att försvåra bordning. Ur näbben på galjonsfiguren sprider skeppet en tåringivande dimma. 

En variant av skeppet användes av Zorostria fram till slaget vid stora Bländan år 570. Skeppet återinfördes i nyutrustad upplaga inför återerövrandet av Hissnafjordern år 1398.

Kanoner: 30-40 Zorostriska kanoner

Besättning: 90-110

Fraktutrymme:10 tunnor

Galley.jpg
Gallär

Gallärer används för förflyttning av gods eller trupper kring Gyllöarna eftersom Sinavattnet är känt för sina måttliga vind och långa perioder av stiltje.

Skeppen är snabba och smidiga, samt kan bära en hel del last. Antalet åror förhindrar hurusom att ett större antal kanoner används.

Kanoner: 6-8

Besättning: 120-150

Fraktutrymme:100 tunnor

Plugg_edited.jpg
Asgralsk Plugg

Pluggen är ett krigsfartyg framtaget utav de sjövana folken bosatta i Asgralsbälte. Fartyget är litet och smidigt utan utrymmer för besättningen att bo ombord. Istället utgår skeppet vanligen från en hamn den är satt att försvara eller färdas i en flottilj följd utav ett stabskepp bärandes proviant.

Pluggen ringa storlek, otroliga smidighet på grund av årorna och kapacitet att bära två stycken tunga 36punds pjäser gör henne till en formidabel motståndare, speciellt i grupp. 

Eftersom Pluggen strider nos mot predsida och är av liten storlek är hon väldigt svårträffad. Namnet Plugg kommer utav skeppets förmåga att sänka betydligt större krigsfartyg.

Kanoner: 2 

Besättning:35

Fraktutrymme:3 tunnor

En viktig del av kontexten för berättelsen som utspelar sig under våra event, likväl som en grundsten i handelssystemet, är fartygen. Även om vi vanligen inte har med skeppen fysiskt på våra arrangemang så är de icke desto mindre alltjämt närvarande i spelet.

 

Under det här avsnittet finns ett listat urval utav de olika skeppstyper som seglar över The Tundlaheim Sagas vidsträckta hav avslutat med en illustrerad storleksjämförelse av flottans olika fartyg. 

Innehåll:

- Örlogsvartyg/krigsskepp

- Smugglarfartyg

- Handelsfartyg

- Speciella skepp

- Flottans skepp i jämförelse

Örlog
Smugglarskepp
Handelsfartyg
Specialskepp
Jämförelse
bottom of page