Städer & större bosättningar

Människorna som befolkar kontinenten Nivaris (Tundlaheim) är i mångt och mycket flitiga och produktiva. Sedan slutet av smårikestiden, när den imperialistiska eran tog världen i sitt grepp, har handel blomstrat;  och med den städer och köpingar. Kontinenten rymmer hundratals med byar. Här finner du en förteckning över de legitima bosättningarna av större storlek och betydelse.

Bahiro del Globe

Bahiro del Globe

Drakiska flottans största hamn och huvudkvarter; krigsfartyg och piratjägare trängs i hamnen. Under krigstid tar sig få överflödiga handelsskepp till Bahiro del Globe och ännu färre seglar vidare in mot Bergûl.

Huvudstad

Huvudstad