top of page

Städer & större bosättningar

Människorna som befolkar kontinenten Nivaris (Tundlaheim) är i mångt och mycket flitiga och produktiva. Sedan slutet av smårikestiden, när den imperialistiska eran tog världen i sitt grepp, har handel blomstrat;  och med den städer och köpingar. Kontinenten rymmer hundratals med byar. Här finner du en förteckning över de legitima bosättningarna av större storlek och betydelse.

Andrinna

Arodias

Askimér

Aurinkolahti

Baal

Bahior del globe

Drakiska flottans största hamn och huvudkvarter; krigsfartyg och piratjägare trängs i hamnen. Under krigstid tar sig få överflödiga handelsskepp till Bahiro del Globe och ännu färre seglar vidare in mot Bergûl.

Baldat-Janibia

Bergûl

Bierseró

Caimán

Caimán är till stor del ett fiskesamhälle men rymmer också en välfortifierad bastiljon varifrån ett regimente för understödet till Hîrdmir utgick under åren 1395-1398. Nu brukas basiljonen utav flottan som en form av operativ bas närmare fronten än Bahior del globe.

Castillo de escalonado