top of page

Städer & större bosättningar

Människorna som befolkar kontinenten Nivaris (Tundlaheim) är i mångt och mycket flitiga och produktiva. Sedan slutet av smårikestiden, när den imperialistiska eran tog världen i sitt grepp, har handel blomstrat;  och med den städer och köpingar. Kontinenten rymmer hundratals med byar. Här finner du en förteckning över de legitima bosättningarna av större storlek och betydelse.

Andrinna

Arodias

Askimér

Aurinkolahti

Baal

Bahior del globe

Drakiska flottans största hamn och huvudkvarter; krigsfartyg och piratjägare trängs i hamnen. Under krigstid tar sig få överflödiga handelsskepp till Bahiro del Globe och ännu färre seglar vidare in mot Bergûl.

Baldat-Janibia

Bergûl

Bierseró

Caimán

Caimán är till stor del ett fiskesamhälle men rymmer också en välfortifierad bastiljon varifrån ett regimente för understödet till Hîrdmir utgick under åren 1395-1398. Nu brukas basiljonen utav flottan som en form av operativ bas närmare fronten än Bahior del globe.

Castillo de escalonado

Ciudad de pared

Dalmascá

Dráchmer

Felicidad

Hjartryk

Húzhâo

Indra

Drakiskt handelscentrum. Här samlas fartyg från hela världen med ett stort utbud av varor. Förutom handelsflottor och otaliga fiskebåtar har man här kunnat skåda enorma fartyg med kanoner likt loppor på en hund. Indra är den drakiska piratjägarflottans hamnstad och trots att piratjägarna numera uppgått i den drakisk marinen för att tjäna i det drak-zorostriska kriget är det få som tror att detta kommer vara för evigt.

Karp

Kôkina-Toshi

Mazell

Nahr-Alfida

Nasirjurf

Nibelmyn

Nudo de Camino

En växande köping mellan Peurta dela Perla och Drachmér. Nudo de Camino är en utav konventstäderna, men till skillnad från Indra är bosättningen runt själva konvetkastellet tämligen ung eftersom manderna som lever i kastellet länge nekade draker rätt att bygga runt kastellets murar.

Packás

Puerta dela perla

Puerto del sangre

Rahg-Mahaash

Riah

Riahdad

Rîtwooh

Tridente

Tungelskiin

Vindelfast

Zankokuna-akuma

bottom of page