top of page

Caimán

Typ av samhälle:

Köping

Mindre ö i östraste Mandrak i anslutning till Klotviken. S0,06Ö5,24

Var:

Beskrivning:

Caimán är till stor del ett fiskesamhälle men rymmer också en välfortifierad bastiljon varifrån ett regimente för understödet till Hîrdmir utgick under åren 1395-1398. Nu brukas basiljonen utav flottan som en form av operativ bas närmare fronten än Bahior del globe.

Caimán

Kulturellt anmärkningsvärt:

Befolkningen luktar utav fiskrens och även de rikaste familjerna har svårt att klä sina barn under vintern. Detta är den kollektiva bilden av denna avlägsna handelsstation.

Socialt anmärkningsvärt:

Caimán är inte en plats man reser till, utan ifrån brukar man säga i Mandraks inland. Detta till trots har spännande rykten om nattsvarta skepp gjort platsen till ett resmål för adelns ynglingar i jakt på äventyr och mysterier.

Handelsmässigt anmärkningsvärt:

Bilden av att handeln i Caimán är urusel har spelar vissa mer ljusskygga individer rätt i händerna. Härifrån ryktas nämligen en handfull mindre skepp, kända som “nattväsarna”, med orädda besättningar segla en okänd och farlig rutt som leder till Pärlemoörna. På order utav någon högt uppsatt i det drakiska styret lär de föra in vissa av de exklusivaste varorna från öarna utanför styrets vetskap - för att slippa de hårda tullar i Puerta del Perla.

bottom of page