top of page

Indra

Typ av samhälle:

Storstad, Konventstad

Norra Drakiska kusten i anslutning till Slottsleden. N1,36V0,21

Var:

Beskrivning:

Drakiskt handelscentrum. Här samlas fartyg från hela världen med ett stort utbud av varor. Förutom handelsflottor och otaliga fiskebåtar har man här kunnat skåda enorma fartyg med kanoner likt loppor på en hund. Indra är den drakiska piratjägarflottans hamnstad och trots att piratjägarna numera uppgått i den drakisk marinen för att tjäna i det drak-zorostriska kriget är det få som tror att detta kommer vara för evigt.

Indra

Kulturellt anmärkningsvärt:

I Indra finns ett stort monument till Drejarens ära, gjord av vit kalksten och försiktigt utsnidad står den i passagen mellan handelshamnen och tullen. Statyn låter ingen glömma att Indra, trots sin öppenhet handelsmässigt, är en av konvetstäderna och att mandernas högprisade gudsfruktighet styr staden. Indra har också innanhamn som rinner in under en väldig bro i vars akvedukter så stora skepp som stavslupar kan passera. Innanhamnen är egentligen den äldre hamnen som byggts in och från dess pirer går det att lasta gods direkt in i kastellets innanmäte.

Socialt anmärkningsvärt:

Vid fiskebryggorna närmast land finns en gemensam plats för alla fartygens fiskrens och restprodukter. På grund av de kopiösa mängder fisk som kommer till hamnen är ett av de största problemen att frakta bort detta avfall för att inte stinka ner hela staden. Det finns en berömd historia om en pirat som efter att ha fått sin identitet röjd gömde sig 3 dygn bland fiskrenset innan han skopades upp och lyckades på en kärra ta sig utanför murarna borta från vakternas ögon.

Handelsmässigt anmärkningsvärt:

En stad helt beroende av sina stora fiskeflottor och det ständiga flödet av nya varor som lastas av i hamnen. En blockad mot Indra skulle strypa en stor del av hela rikets handel. Det är främst från Indra som det dyrbara “Castillena” vinet skickas ut till hamnar över hela världen.

bottom of page