top of page

Nasirjurf

Typ av samhälle:

Köping

S1,88V7,97

Var:

Beskrivning:

Nasirjurf

Kulturellt anmärkningsvärt:

Socialt anmärkningsvärt:

Handelsmässigt anmärkningsvärt:

bottom of page