top of page

Nudo de Camino

Typ av samhälle:

Köping, konventstad

Nordöst om Mandraks centrala punkt. S1,15Ö2,2

Var:

Beskrivning:

En växande köping mellan Peurta dela Perla och Drachmér. Nudo de Camino är en utav konventstäderna, men till skillnad från Indra är bosättningen runt själva konvetkastellet tämligen ung eftersom manderna som lever i kastellet länge nekade draker rätt att bygga runt kastellets murar.

Nudo de Camino

Kulturellt anmärkningsvärt:

Blomstrande handel och växande befolkning. Nya hus reses och torgen rivs och byggs om för att ge plats för ständigt stigande strömmar utav drömmare med siktet inställt på den lokala maktens korridorer. Kastellet är byggt i blek, gråvit sten från de runtliggande bergen i klassisk mandisk arkitektur, men den ständigt utökade köpingens byggnader är mer moderna i sin konstruktion och byggs främst utav lergods tegel och puts.

Socialt anmärkningsvärt:

I Nudo de Camino är framtidsutsikterna goda. Dess geografiska läge får inte befolkningen att oroa sig märkbart över det kriget med Zorostria eller över piratproblemet längs med kusten. Hit flyttar nyrika handelsfamiljer med hopp om att kunna lägga grunden för handelsimperium som skall fortskrida långt efter deras egna död.

Handelsmässigt anmärkningsvärt:

Pågrund av de rådande handelsproblemen runt Klotviken och Peurta dela Perlas frammarsch blomstrar Nudo de Camino. Istället för att låta vagnarna rulla från Bahiro del Globe som tidigare stannat i Bergûl och Zankokuna-Akuma innan de längs Drakleden nått Nudo de Camino går de nu direkt dit från Peurta dela Perla. Man har nu första tjing på alla sorters varor man kan tänka sig och en stadig slant finns att hämta på att handla upp och frakta dessa vidare mot huvudstaden.

bottom of page