top of page

Länder och kulturer

Kontinenten Nivaris, som utav piraternas släkten kallas för Tundlaheim, är en mystisk och beundransvärd plats med brett varierande natur och fauna. I de olika regionerna lever och strävar människor som präglats utav sin omvärld och genom generationer kommit att utveckla djupgående och vilt skilda kulturer. Det är en värld för resande och äventyr - en värld där underverk bryter igenom hårda liv, slit och strävan.

Nedan kan man läsa korta koncepttexter för de olika nationerna. Klicka på en nations flagga för att komma till en mer djupgående text. 

Damméro

En jordbruks- och fiskenation med få skrupler och många avskärmade småbyar. Folket, som kallar sig mérer, köper, säljer och ger sig i kast med det mesta. Att skapa sig en förmögenhet är ett överordnat mål och alla sätt att nå framgång hålls i aktning – så länge de inte faller inom räckvidd för lagens långa arm, för då är ett fullständigt och omåttligt bryskt fördömande att vänta. Lojalitet är underordnat självförverkligandet så förvänta dig inget stöd om du rör dig i grumliga vatten, inte ens från dina allra närmaste. Även om nationen främst består av en tät barrskog som täcker kustlinjen och småberg, vet de som rest i landet att skogen luckras upp utav många gölar och träsklandskap. Bebyggelsen består främst av små timmerhusbyar, men det finns tre större bosättningar – Baal, Hjartryk och Tungelskinn – varifrån nationen företar större delen av sin handel. Med drakiska mått kan dessa knappast kallas städer. Klimatet i Damméro är i stort fuktigt och rått, ofta ligger dimma och dis över markerna.

 

 

Inspirationskultur: Europeisk/Nordeuropeisk

Folket som bor i Hinside-Fall brukar av andra kallas Faller, själv kallar de sig dock Tunder. Landet ligger längst i söder där stora skogar blir allt mer tropiska för att sedermera övergår i hedar och ogästvänliga stäpplandskap. Från denna obygd hörs sällan något av stora mått. Landet lever på sina resurser av skog och fiske och flertalet av invånarna lever mycket nära naturen, vissa skulle elakt säga att de följer ett levnadssätt för vildar. Detta till trots är Fallerna kända för sina kunskaper inom läkekonst, hantverk och naturens vidskepligheter – de kallas därför stundom som ”lärda” inom dessa områden till någon utav de andra länderna. Nationen är egentligen ett landområde utpekat utav imperierna och består i själva verket utav hundratals stammar som alla styr sina områden. Byn Vindelfast har blivit en knytpunkt varifrån den övriga världen kan interagera med detta otillgängliga folk. 

Att resa olovandes i Hinside-Fall är extremt farligt då landet är ogästvänligt, liksom många av dess invånare.

 

Inspirationskultur: Afrikansk/ur amerikansk (Stamkultur)

Hinside-Fall

Läs mer

insidfall.png

Zorostria

Zorostria.jpg

Den Zorostriska mentaliteten präglas av försiktighet och teoretiserande. Landets fria kast har en utbredd kärlek till poesi och kryptiskt filosofiska utalanden. Den kuvna och försiktiga folksjälen står sig utav att Zorostria som nations befunnit sig på knä allt sedan slaget vid Stora Bländan anno 540.

 

År 1398 stöpte hurusom riket om sig under en ny kejsare och i en omvälvande kupp rensades de korrupta bort från huvudstaden och en ny flotta sjösattes för att återta Hissnafjorden, vilken man nu har i ett järngrepp.

 

Landet styrs från huvudstaden Nibelmyn utav en Kejsare eller Kejsarinna. Denne har mycket stor egenmakt men förväntas ändock förlita sig på Vindflöjeln, ett lärdes råd i vissa frågor.

Inspirationskultur: Öst asiatisk

Detta land vill gärna se sig självt som kontinentens pärla och kulturens högborg. Landskapet är hisnande vackert med många fantastiska vyer ut över vida dalar och kristallklara bergssjöar, men detta till trots är Mandrak i sig inget annat än ett auktoritärt furstendöme, och dess befolkning är slagen i ständig men omedveten skräck av ett raffinerat angiverisystem där alla får spela en roll och där den som anger någon idag själv kan bli angiven imorgon. Landet styrs utav dess Landsmoder, en position som tillsätts utav ett högråd av kvinnor från rikets mest anrika ätter. Särskilt framstående är ätten Kimran. 


Egentligen är Mandrak bebott av två folk,  Mander och Draker, där Manderna ses som de religiöst förbundna – en del frispråkiga pirater skulle snarare beskriva det som ”paranoida och halluciantoriska” – och Drakerna är de praktiska, kallsinniga och organiserande. Landet är rikt på metaller, en avgörande anledning till att riket har uppnått ett relativt högt ekonomiskt välstånd. Några betydande städer i Mandrak är Indra, Bergûn och huvdstaden Dráchmer.

 

Inspirationskultur: Spansk/Latinamerikansk

Mandrak

mandrak.png

Hinside-Lôr

hinsidlor.jpg

Hinsidé-Lôrs fastland är i stort ett ogästvänligt och kargt landområde som till störst del utgörs av skördeslös stäpp och brännande öken. Gyllöarna, var nu en stor del av populationen bor är dock rika på naturresurser och har ett gott klimat för det mesta som växer. Det är också på Gyllöarna som huvudstaden och nationens främsta maktcentra är beläget.

Nationen har länge målats ut som en lydstat till Mandrak, drakens förlängda arm i väst. Detta har sin grund i att det finns en tydlig koppling mellan den ledande ätten Kimran i Mandraks högråd och den tidigare kungafamiljen Elham i Hinside-Lôr, som styrde landet de tjugo och tre senaste sjuårsstormarna. Detta band bröts dock när Jaleh-upproret kulminerade i en belägring av huvudstaden Andrinna anno 1402 E.A varefter ätten Elham dog ut på arvssidan. Värt att notera är att det fortfarande finns blodsättlingar till kungahuset i Mandrak.

Samgiften mellan mander och lôrer av högre börd har länge varit vanligt förekommande, detta tror man har sina rötter i de allianser som smiddes inför slaget vid Stora Bländan då Hinside-Lôr sände trupper som stöd åt manderna.

 

Inspirationskultur: Arabisk, persisk, indisk

bottom of page