top of page

Karaktärsguiden

Välkommen till karaktärsguiden! Här ska vi försöka hjälpa dig som vill lägga ned lite tid på att skapa din karaktär att komma igång. Kom ihåg att det ibland kan vara bra att börja litet och sen bygga på efter hand - på så vis kan du skapa en enklare grund i början och sen låta din karaktär växa under spelets gång. Detta kan du sedan skriva ned emellan lajven och uppdatera din karaktärsbeskrivning. 

 

Att ha en välskriven och utvecklad karaktär kan hursom öka upplevelsen av lajvet markant och det är absolut något vi rekommenderar, speciellt för dig som redan provat kampanjen och kommit att älska den precis som oss. 

Det finns flera olika sätt att gå till väga när man skapar en karaktär, men här har vi skapat en enkel outline till vart en kan börja och vart det leder samt inkluderat några användbara verktyg på vägen. Kom ihåg: du skapar din karaktär främst för din egen skull, så släpp eventuell press och prestige redan nu, ta ett djupt andetag och försök att ha roligt - det är vad alltsammans handlar om! 

Hitta din grundidé

liten-9.jpg.jpeg

När du skapar din karaktär inför The Tundlaheim Saga rekomenderar vi att du tänker på vad det är du helst vill uppleva under spelets gång. Din karaktär är din biljett till äventyret och bör spegla de upplevelser du söker. Vill du fördjupa dig i spelets mystik? Skapa då en roll som har naturliga ingångar i det mystiska, kanske som ett tundlabarn, som är djupt religiösa eller gå steget längre och spela som schaman, präst eller trollpacka. Om ditt intresse ligger i handel och förhandlingar, varför inte anta rollen som ansvarig för skeppets ekonomi, eller bli ägaren till ett handelshus som knyter samman piraterna med övriga världen genom dina affärer?

För de som finner nöje i att smyga och tjuva, passar många roller in på detta önskemål. T.ex pirat, smugglare eller spion för någon yttre makt. En inspirationskälla kan såklart vara om du gått med i en befintlig besättning, då finns det troligen lite smalare idéer till ursprung, men du kan fortfarande rikta din spelupplevelse genom att välja yrke och personlighet med omsorg 

 

Om du är osäker på var du ska börja i skapandet av din karaktär, varför inte prova vårt karaktärs-quiz? Detta quiz är utformat för att ge dig en arketyp baserad på dina svar, vilket kan vara en utmärkt utgångspunkt för ditt rollskapande. 

När du nu har en grundidé för din karaktär och är redo att börja bygga den, är det lämpligt att börja försöka strukturera upp rollen lager för lager. Använd gärna  vår karaktärslathund som en utgångspunkt; den ställer viktiga frågor som hjälper dig att definiera karaktärens bakgrund, drivkrafter, och personlighet. Detta underlag är inte bara värdefullt för din egen gestaltning men hjälper även intrigskrivarna att väva in din karaktär i lajvets hadling.

Börja med att fylla i grundläggande information som namn, ålder, och yrke. Fundera sedan över karaktärens härkomst, relationer, och viktiga livshändelser. Detta bidrar till att skapa en känsla av realism och sammanhang för din karaktär - vilket i sin tur hjälper till med immersionen. Dessutom kan detaljerna i karaktärens bakgrund inspirera till spännande spel under lajven.

Överväg därefter din karaktärs personlighetsdrag, värderingar, och ambitioner. Vad fruktar hen? Vad strävar hen efter? Dessa element är avgörande för att din karaktär ska få en egen vilja som skiljer sig från dig som spelare. Det kommer således hjälpa dig att vet hur karaktären interagerar med andra karaktärer och hur karaktären reagerar på lajvets händelser.

Slutligen, ladda upp en sammanfattning av din karaktär och en detaljerad rollbeskrivning till medlemssidorna. Detta ger arrangörerna och intrigskrivarna en djupare förståelse för din karaktär och hur den passar in i lajvets större narrativ. Dessutom får du därmed allt till din roll på samma ställe och kan komma åt det via hemsidan även när du är ute på området. 

Strukturera din karaktär

Opera Actor

Gestalta din roll

Kopia av DSC_0414.jpg

När din karaktär börjar ta form, tänk på hur du kan uttrycka dessa egenskaper visuellt genom din lajvgear och beteende. Detta bidrar till en starkare närvaro och gör det lättare för andra spelare att interagera med din karaktär. Låt din dräkt inspieras av andras fantastiska roller, det finns gott om bilder från tidigare event i fotogalleriet

När du gestaltar din roll är det effektivt att välja några distinkta och överdrivna karaktärsbeteenden som hjälper dig att ankra karaktären. Dessa beteenden kan vara allt från ett specifikt röstläge, en unik hållning, eller ett återkommande tick. Genom att använda dessa ankarpunkter blir det enklare för dig som spelare att snabbt komma in i rollen igen. Koppla dessa beteenden till din karaktärs personlighetsdrag och agera ut dem i spelet.

För nybörjare i karaktärsskapande kan det vara klokt att följa principen "less is more". Välj två till tre enkla drag att införliva i din karaktär och låt resten utvecklas naturligt under spelets gång. Detta tillvägagångssätt gör det mindre överväldigande och ger din karaktär utrymme att växa och utvecklas tillsammans med din förståelse och erfarenhet av lajvandet. Kom ihåg att det är helt okej att bygga vidare på din karaktär efterhand som du blir mer bekväm i rollen och spelet fortskrider.

bottom of page