top of page

Regler

Allmänt

 

Konsekvenslajvande

Vi tror att en viktig del av att vara arrangör är att kommunicera sina visioner och ambitioner till deltagarna på ett tydligt sätt. Vi tror till och med att det är viktigare att vara tydlig och handfast med det man tror på än -vad- man faktiskt tror på.

 

För att uppnå vår vision av The Tundlaheim Saga som en blandning mellan rå mystik, mörker, girit intrigspel, äventyrlighet och folkfest har vi således valt att ställa upp världen som innehållsrik men med gott om svängrum för er som deltagare att vara med och påverka fiktionen, samtidigt som vi har valt att lägga vikt på konsekvens som den faktor som ska komma att ge lajvet den intensiva spänning och inlevelse som vi önskar.

 

När vi säger konsekvenslajvande, så innebär det att vi önskar av våra deltagare att försöka låta sina roller sköta den stora delen beslutsfattande, men även att respektera och ha hänsyn för andra spelare på lajvet. När ni nu läser reglerna kommer det bli allt tydligare vad vi menar med konsekvenser allt eftersom texten beger sig och det är vår förhoppning att ni efter att ha deltagit på ett lajv i kampanjen ska komma att förstå och dela vår vision.

 

Åldersgräns:

18 år. (Om inget annat nämns för ett specifikt event)

 

Incheckning:

Före ett lajv ska samtliga deltagare checka in. Här tilldelas man bostad om man ännu inte tagit del av den informationen samt mottar sin karaktärs eventuella pengar och intrigföremål.

 

Utcheck:

Alla deltagare måste checka ut, det är viktigt för att arrangörerna ska veta hur många deltagare som finns på området hela tiden. Utcheckning sker primärt efter lajvets slut, om du måste ge dig av under pågående lajv är det ändå viktigt att du informerar arrangörer så att de vet att du inte längre finns på området.

 

Roll:

För att uppnå en kontinuitet och god upplevelse av lajven som inte bara enskilda lajv – utan en kampanj, så önskar vi en beständighet bland rollerna i kampanjen. Vi vill gärna se att roller växer och utvecklas allt eftersom kampanjen flyter vidare och för att uppnå det håller vi vissa restriktioner vad det gäller en spelares roller i kampanjen. Inställningen är nämligen att du skapar en roll och sedan är det den rollen du spelar i kampanjen. Byten av roller kan ske i personlig överenskommelse med arrangörsgruppen eller om din roll skulle komma att dö under ett lajv men detta kommer som minst kräva att du helt byter klädsel och inlajv-besättning, dessutom är det värt att notera att ingen spelare kommer få spela två vanliga karaktärer under samma arrangemang. Undantag hör till eventuella SLP.

 

Detta medför dock att du som spelare kan byta kläder hur du vill under arrangemanget utan att behöva förklara för var och varannan vem du är, det blir dessutom möjligt att genomföra mer bedrägliga plotter så som att försöka klä ut sig till någon annan för att kunna spionera eller liknande. Vi kommer dessutom göra vad vi kan för att göra det så lätt som möjligt för er att följa er rolls historia i kampanjen, via vårt communitysystem.

Säkerhet

 

Alkohol

Alkohol kommer att vara tillåtet på området. Det kommer även finnas till försäljning på värdshusen/serveringen. Vi har säkerställt alla tillstånd hos polismyndigheterna för att detta skall vara möjligt. Deltagare dricker dock med eget ansvar och får inte bli så berusade att de inte längre kan spela sina karaktärer. Om en vakt eller arrangör ber en spelare att dricka vatten eller gå till sin boning ska det efterföljas. Arrangörerna förbehåller sig rätten att avhysa personer utan ersättning om de inte kan efterfölja reglerna.

 

Eld

Elda gör vi i primärt i de fasta eldstäder som finns på området. Det är okej att skapa egna, tillfälliga eldstäder men dessa ska godkännas av arrangörer innan användning. 

 

Nödsituationer

Vid off-fara eller om någon skadar sig på riktigt är det viktigt att bryta spelet på ett tydligt sätt. Detta görs bäst genom att tydligt börja det man säger med ordet ”offlajv”. Tex: ”Offlajv, Niklas har slagit i huvudet, hämta hjälp”

 

Trygghet

Trygghetsarbetet på våra arrangemang tar starkt stöd i våra policys.

Att smäda, förolämpa inlajv

Det är helt okej att vara otrevlig, svinig och förtryckande i sitt spel, dock är det viktigt att detta sker på rätt sätt. Det är strikt förbjudet att förtrycka/smäda någon baserat på off-attribut. Detta inkluderar bland annat hudfärg, hårfärg, kön, vikt och personliga åkommor (t.ex. läspning eller funktionsvariation). För att kommentera någons tal eller utseende måste du således känna personen tillräckligt bra off för att veta att detta inte är en off-egenskap som personen har. Det är också helt förbjudet att använda könsord som smädelser, eller att kalla någon ”kärringjävel”, ”gubbjävel” ”hora” eller ”luder” i nedtryckande egenskap.

 

Däremot är det helt okej att vara spydig angående en rolls inlajv egenskaper, vapenmodeller, yrke eller härkomst (inlajv). Världen har en mängd platser man kan komma ifrån och det är helt okej att vara fördomsfull mot speciella kulturer, var dock medveten att ingen kultur i vår fiktiva värld är bunden till en speciell etnicitet.

 

Svordomar och kraftuttryck

Som kraftuttryck kan ”vid” användas i kombination med diverse passande ord tex: ”Vid alla gudar” eller ”vid min olycksaliga vänsterfot”. Andra svordomar och skällsord som kan passa kan vara diverse ord och sammansättningar som känns rätt i fiktionen. För att nämna några: För bövelen, piskande råttsvansar, landkrabbor, iglar och blodsugare, yngel, usling, parasit, sumpråttor och många fler.

 

Det är okej att använda klassiska kristna svordomar även om vi gärna ser att man är mer kreativ än så för det mesta. T.ex. Jävlar, helvete, satan, fan etc.

 

Det är strikt förbjudet att använda könsord och smädelseord anknutna till sexualitet. T.ex. Fitta, kuk, slyna, slampa, bög, homo etc.

 

Bryt spelet

Det är alltid okej att bryta spelet om man hamnar i en situation som känns otrygg offlajv. Detta görs enklast genom att använda frasen "off-lajv". T.ex. om du befinner dig i en hotfull situation inlajv och det plötsligt börjar kännas obehagligt offlajv. Då kan du säga till personen som hotar dig: "Offlajv, låt mig vara". 

Vi rekommenderar att man efter en sådan situation samtalar off med motparten för att reda ut vad som gick fel. Alternativt samtalar med en arrangör eller trygghetsvärd så att de kan reda ut situationen.

Diskret off-signal – En glimt av verkligheten

Eftersom det ibland kan kännas jobbigt att bryta spel mitt bland andra lajvare som inte nödvändigtvis är involverade i situationen har vi tagit fram ett verktyg som kan användas som komplement. Var dock medveten om att det alltid är okej att bryta spel.

Vi har utvecklat ett metaverktyg som ska göra det möjligt för spelare att stämma av med varandra på ett smidigt sätt även om man befinner sig mitt i ett fullsatt värdshus. ”En glimt av verkligheten” är till för att säkra allas offtrygghet i spelet.

 

1. En glimt av verkligheten är en gest vari du formar din ena hand som en kikare och tittar på en medspelare tills denne har noterat din gest. Om denne tittar tillbaka med samma gest innebär det att den fortfarande är bekväm OFF i situationen.

2. Om hen istället gör samma gest men sluter handen när ni ser på varan så är något inte okej. Ni uppmuntras då att gå undan för att reda ut vad som inte är bekvämt, ifall detta nu inte är uppenbart i situationen.

Man kan självfallet också använda gesten om man själv är obekväm i situationen. I det fallet tittar man genom kikaren tills motspelaren tar ögonkontakt varpå man stänger näven.

Exempel på när detta kan vara brukligt är till exempel i situationer där en vild konflikt pågår och man antingen blir osäker på någon annan inblandads bekvämlighet eller om denne spelar så pass övertygande att man själv tvekar på om det hela fortfarande är In eller Off. Ett annat lämpligt användningsområde är när flörtandet blir vilt på värdshuset och man själv blir obekväm, alternativt vill kolla om någon annan är obekväm. Regeln tillhandahåller en mycket tydlig följd som ger svar på vart en annan spelares gräns är och alla på lajvet förväntas ha läst och förstått den, kontakta arr om informationen här inte är tydlig nog. Att bryta mot regeln blir då direkt helt oacceptabelt och baserat på hur illa det är riskerar man att få packa ihop sina saker och lämna området omedelbart. Vi värdesätter våra deltagares människovärde och kommer inte kompromissa med individer som går över tydligt utstakade gränser.

Vapen, strid & skador

 

Vapen:

I The Tundlaheim Saga används blankvapen samt flintlås replikor.

 

Blankvapen får inte bäras efter mörkrets inbrott eller under påverkan av alkohol. Blanka klingor får inte användas för strid. Utan skall primärt bäras som dekoration.

 

Flintlåsreplikas skall vara tidsenliga och vid strid måste det vara tydligt vem målet är. Max avstånd på ett vapen anses vara 5 meter och måltavlan måste vara ansikte mot ansikte med skytten. Om man inte har en flintlåsreplika som smäller när den avfyras måste man skrika 'PANG' (så att omgivningen får en chans att spela på skottlossning).

 

Död & skador:

Om vapen används blir personen primärt lätt eller svårt skadad beroende på hur vapnet används. Skador i benet/armen anses vara en lätt skada, skador mot bröst och ansikte anses vara en svår skada.

 

Vid skada måste personen som blivit sårad få hjälp av läkekunnig för att lägga om såret.

 

Alla skador och strider skall så snart som möjligt rapporteras till arrangörerna som beslutar vad påföljderna av dessa skador blir. En skada kommer att följa med spelaren under resterande tiden på lajvet och eventuella permanenta påföljder kommer föras vidare mellan lajven.

 

Ett vapen som avfyras på nära håll mot huvudet (50 cm) ses som en avrättning, och leder till döden om arrangörerna dömer handlingen rimlig.

 

På grund av att döden innebär att en spelare inte kommer kunna spela sin roll vidare i kampanjen ber vi alla att vara mycket restriktiva med användandet av dödligt våld. Istället är det viktigt att alla roller respekterar vapen då dessa kommer ha skarpa konsekvenser inlajv och att de spelare som väljer att ignorera spel på rädsla förlikar sig vid att de troligen inte kommer komma undan med detta för evigt inlajv. Som en följd av detta kommer även arrangörerna vara selektiva i att godkänna dödande och roller som på rutin dödar andra roller kommer inte vara välkomna på lajvet.

 

Knockning:

Att knocka någon är att slå hen medvetslös. Detta kan göras genom att man smyger upp bakom någon, placerar en näve mot ryggen (inte slår) och viskar knock i örat på denne. Personen ska då spela avsvimmad under minst fem minuter, tillsdess att någon väcker denne eller till det att personen är ensam kvar. Notera att knockning inte leder till någon minnesförlust i kampanjen (om inte den nockade väljer att spela på det) så för att en person inte ska kunna veta eller ha en aning om vem som knockat denne får personen inte vara medveten om din närvaro innan knockningen.

 

Ny roll:

Om en roll dör får denna spelare inte komma tillbaka i en liknande roll. Det vill säga hen måste helt byta kläder och besättning för att återigen återkomma till The Tundlaheim Saga.

 

Vad som händer om man dör under lajvet:

En spelare som får sin roll dödad under ett lajv får inte starta en ny roll samma lajv. För att man ändå ska kunna delta i enklare festligheter och inte behöva bege sig hemåt mitt under pågående lajv så erbjuder vi låneroller. Dessa roller ska inte lägga sig i något djupare intrigspel så som att plotta eller ta värvning i någon besättning utan ska hålla sig till den rollbeskrivning man får ta del av vid ett sådant inträffande. I kort, att dö är något du inte vill göra på lajvet.

 

Pengar, föremål och intriger

 

Skepp:

Kampanjen utspelar sig i en fiktion där piraternas leverne blivit hårt förföljt och riskernas flottor har med stor framgång stängt ned alla de större pirattillhållen och med dem har de legendariska och tungt bestyckade piratskeppen gått en vattnig grav till mötes. Därför startar alla ny besättningar med antingen en Skonare eller en Slup. Ni kommer att bli tilldelade ett skepp med dess specifikationer när ni anmäler er, men det är helt okej att ha önskemål. Notera dock att inga undantag kommer göras för större skeppstyper. 

 

Pengar:

Hela handelssystemet kan hittas här.


Intrigföremål:

Intrigföremål är föremål, dokument eller andra objekt som ingår i intrigtrådar. Dessa kommer ha lila band som inte får avlägsnas och ska återlämnas efter lajvet.

Värdeföremål:

Det finns även värdeföremål och ädelstenar som arrangörerna sätter i spel. Stenar och andra värdeföremål som inte förts till lajvet eller godkänts av arrangörerna är inte giltiga utan anses som fusk.

 

Det kommer finnas personer inlajv som kan värdera och även köpa värdeföremål och bedöma varans äkthet.

 

Större värdeföremål kommer att lilabandas precis som intrigföremålen, vi inser att detta kan skapa svårigheter att urskilja vad som enkom är värt pengar och vad som kan ha betydelse för större förlopp, vilket är hela meningen.

 

Skatter:

Det kommer finnas föremål på området som kan hittas. Vissa kommer nämnas i dikter och gåtor andra bara finnas lite här och där. Alla dessa föremål är märkta med ett guldband. Personen som hittar dessa skatter måste tar med dem till värdshuset och visar upp dem för arrangörerna. Efter att detta har gjorts tas guldbandet bort och föremålet tillfaller personen som hittat det. Personen får behålla föremålet även efter lajvet, detta som ett steg i vårt projekt ”återbäring till lajvarna”.

Preparat:

På lajven används laminerade plastkort för att representera olika droger, gifter och andra preparat. Dessa kort förklarar tydligt vad som händer med den som blir utsatt så allt man gör är att läsa kortet och spela vidare utifrån informationen. 

Deltagarvillkor för våra evenemang

Genom att anmäla mig till något av våra event eller upplevelser godkänner jag nedanstående avtal:

 • Jag godkänner betalningsvillkor i enlighet med anmälningsformuläret.

 • Jag godkänner att all information som jag skickar in till arrangörerna eller använder under evenemanget rörande min karaktär eller fanfiction och spelvärlden kan komma att användas av arrangörsgruppen i sitt utvecklingsarbete av fiktionen.

 • Jag accepterar att det är min skyldighet att följa evenemangets villkor, evenemagets regelverk och dess policy.

 • Jag är medveten om att jag kan bli avhyst från området ifall jag bryter emot evenemangets policy eller regelverk på ett sätt som arrangörerna anser oacceptabelt.

 • Jag är införstådd med att jag ej har rätt att kräva återbetalning av avgifter ifall jag blir avhyst från evenemanget på grund av vad arrangörerna upplevt som oacceptabelt beteende.

 • Jag är medveten om att jag förbinder mig och ansvarar för att återlämna de eventmaterial (såsom inlajvvaluta, servisarteraljer, intrigföremål, etc.) som jag fått mig tilldelad före eller under evenemanget.

 • Jag är medveten om att om jag anmäler mig ensam i en grupp, eller inte anmäler mig i någon grupp alls så tar jag på mig gruppledaransvar för mig själv.

 • Jag som gruppledare är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som min grupp tillfogat evenemanget och dess rekvisita.

 • Jag accepterar att jag deltar i evenemanget på egen risk och har ett fullständigt ansvar för min personliga hälsa och säkerhet.

 • Jag ansvarar personligen för att jag är aktiv medlem i Förenade lajvare eller annan Sverokansluten förening när eventet äger rum så att jag är skyddad av Sveroks försäkring. 

 • Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på evenemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på evenemanget för att jag ska kunna delta på evenemanget.

 • Jag godkänner att detta är ett distansavtal, men att ångerrätten inte gäller då våra evenemang faller in under “Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod”. Du har alltså inte rätt till återbetalning vid avanmälan om ingen annan information står med i specifikt evenemang.

 • Force majeure, i händelse av brand, krig, upplopp, jordbävning, översvämning, pandemi etc. så har arrangemanget rätt att häva avtalet, helt eller vissa delar, eller flytta på tidpunkten för ett evenemang tills dess att det kan genomföras säkert.

 • Vid alla former av återbetalning, om det är så att återköp erbjuds för ett specifikt event, eller för att vi blir tvungna att ställa in så återbetalas aldrig systemavgiften (á 100kr/köp).

 

Jag godkänner att mina personuppgifter används till:

 • Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på evenemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på evenemanget för att jag ska kunna delta på evenemanget.

 • Kontaktuppgifter såsom adress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. Brev med information kring evenemang och marknadsföring av dessa kan skickas ut.

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. E-brev med information kring evenemang och framtida evenemang kan skickas ut.

 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer används före, under och efter evenemangstillfällena om snabb direktkontakt krävs mellan arrangörsgruppen och dess deltagare samt för information och marknadsföring av kommande arrangemang.

 • Arrangörsgruppen delar inte personuppgifter med tredje part.

 • Personuppgifter från anmälan lagras i högst två år.

 • Du har rätt att återkalla ditt medgivande av lagring av uppgifter, men är då medveten om att du inte längre kan delta på evenemanget.

 • Du har som konsument rätt att anmäla klagomål med våran personuppgiftshantering till berörd myndighet. (datainspektionen).

Vapen, strid & skador
Allmän
Pengar, föremål och intriger
Säkerhet
Trygghet
Deltagarvillkor
bottom of page