top of page

Introduktion till fiktionen

The Tundlaheim Saga är en fiktiv värld, författad av Jonathan Stjernlöf. Det är en 1700-tals inspirerad fantasy värld där kontinenten, Nivaris som den kallas av civiliserat folk eller Tundlaheim som den kallas av piraterna, befolkas av flera stora nationer som ständigt tjyvas om makt och inflytande. Det är en politisk och kulturell smältdegel där de olika folkens viljor ekar från dess högsäten ända ut i de mest obskyra delarna av världen.

 

I detta intensiva landskap, dolda för omvärlden, så hittar vi de pirater och annat löst folk som återfinns på lajvet. På lajven kokar mystik, äventyr, hård handel och folkfest samman till en makalös piratupplevelse där du får känna världen vakna till liv runt om dig. 

I settingen för våra traditionella höst- och vårlajv befinner vi oss i den dolda frihamnen Ryróm som ligger vid den mériska kusten. Ibland gör vi specialevent där vi befinner oss i andra delar av världen, då framgår det i eventinformationen.

Rýrom

DSC03892.jpg

Rýroms hamn ligger dold i en saltsjö, det är en vik som är så pass avskuren att den närmast är som en liten insjö med dolt utlopp till havet där pirater, smugglare och handelsfolk lägger till. I hamnen så kontrolleras varor och de flesta i besättningarna brukar stanna där i närheten av skeppen. Men många väljer att hedra traditionerna och vandra den dagslånga sträckan förbi fyllbultskärr in till byn Ryróm. Här sker den bästa handeln och de mest intressanta avtalen sluts.Legenderna säger att byn en gång låg invid havet, men att när havet sakta drog sig undan fortsatte pirater att gå allt längre för att kunna utföra sina traditionella riter och förhandlingar i de sedvanliga lokalerna. 

 

I byn finns flera olika boende hus och två värdshus. Rå Spiggen där den bästa maten serveras och där man hittar handelshuset Fridwalls. Sedan finns smugglarhålan Nådastöten som lockar under kvällar och nätter med spel och dobbel. 

I världen kan man träffa på olika typer av pirater. De tre huvudsakliga indelningarna är Friankare, Tundlabarn och Strövare. Sjöormar, vilka är en lite mer organiserad ansamling strövare som har sin hemvist i Hinside-Lôr har blivit vanligare under de senaste åren.

 

Friankarna är en organiserad grupp som sätter mycket tilltro till sin kodex, de ogillar slaveri och har ett demokratisk ideologi centrerad kring frihet. Deras största gruppering kallas för Friankarorden, men det finns flera andra grupperingar också.

 

Tundlabarnen härstammar från en mycket gammal kultur på fastlandet och ser nu striden mot nationerna som sin födslorätt, man har en förkärlek för våldsamma och blodiga sätt att hantera konflikter och den starkaste styr på skeppet.

 

Strövarna är oorganiserade och ses på som lite sämre av friankare och tundlabarn. Det är folk som valt att lämna sina samhällen för att strida till sjöss, lite brutalare och oärligare än många andra, läget kanske är annorlunda nu men friankare och tundlabarn litar ännu inte helt på strövarna. 

Pirattyper

liten-16 (34).jpg.jpeg

Riken & nationer

DSC02863.jpg

Kontinenten Nivaris, som utav piraternas släkten kallas för Tundlaheim, är en mystisk och beundransvärd plats med brett varierande natur och fauna. I de olika regionerna lever och strävar människor som präglats utav sin omvärld och genom generationer kommit att utveckla djupgående och vid skilda kulturer. Det är en värld för resande och äventyr - en värld där underverk bryter igenom hårda liv, slit och strävan.

På kontinenten finns flera stora nationer. Ryróm ligger i Damméro, det land som kanske har minst emot piraterna emedan Mandrak är det mest föraktade och fruktade bland piraternas sort.  Det är ifrån Mandrak som piratjägar-skepp oftast seglar och deras rödvita flagga kan sätta skräck i besättningen på även den mest härdade piratskutan. Här följer en kort presentation av de stora rikena: 


Damméro utgör en jordbruks- och fiskenation präglad av sin vilja till framgång och rikedom. Mérer-folket lever i ett socialt klimat  där framgång och förmögenhet är av yttersta vikt, även om det innebär att navigera på gränsen till lagen. Denna nation, rik på barrskog och småberg, är känd för sina isolerade byar och tre större bosättningar – Baal, Hjartryk och Tungelskinn. Dess klimat är fuktigt och ofta dränkt i dimma, vilket ger en mystisk aura till dess landskap. 

Inspirationskultur: Nordeuropeisk, tidigt 1700-tal

Hinside-Fall, beläget i söder, är ett land som övergår från tropiska skogar till hedar och stäpplandskap, bebott av olika stammar vilka nonchalant kallas för  Faller av övriga världen. Detta land, bestående av en samling stam-nationer snarare än ett enhetlig rike, är känt för sin djupa kunskap inom läkekonst och hantverk. Vindelfast tjänar som en kommunikationsknutpunkt till detta i övrigt otillgängliga land, där resor utan tillåtelse kan vara livsfarliga. 

Inspirationskultur: Afrikansk/ur amerikansk stamkultur

Hinside-Lôr framstår som en karg region, där det mesta av livet koncentreras till de resursrika och gästvänliga Gyllöarna. Denna nation, som länge haft djupa politiska band till Mandrak, styrs numera utav sina många prinsar och prinsessor i en lôrisk konfederation. Här blandas kultur och politik i ett ogästvänligt landskap av stäpp och öken.

Inspirationskultur: Arabisk, persisk, indisk

Zorostria har sedan länge varit en plats för reflektion och teoretisering, där kärlek till poesi och filosofi genomsyrar samhället. Landet, som har kämpat sig upp från nederlag, styr idag strängt över Hissnafjorden med en stark centralmakt belägen i Nibelmyn. Dess ledarskap är centrerat kring en mäktig kejsare med ett rådslag av rådgivare och de tre provinsernas krigshövdingar under sig. 

Inspirationskultur: Öst asiatisk

Mandrak ser sig som kulturens och skönhetens högborg, med landskap som andas majestät och storhet. Trots dess skönhet, är samhället hårt kontrollerat av ett auktoritärt system, där angiveri och paranoia är vardag. Den dubbla befolkningen, Mander och Draker, samexisterar under en fasad av enhet men med djupt skilda världsuppfattningar. Ätten Kimran, som just nu regerar genom den sittande Landsmodern, står som en symbol för landets adel, samtidigt som dess rikedom på metaller säkrar ett ekonomiskt överflöd.

Inspirationskultur: Spansk/Latinamerikansk 16-1700-tal

bottom of page