top of page

Policy

Värdegrund

The Tundlaheim Sagas arrangörsgrupp och arrangemang tror på människors lika och unika värde och tar öppet avstånd till organisationer och ideologier som söker inskränka, begränsa, minimera eller diskreminera utsatta grupper i samhället. 

Vi tror på och accepterar våran roll som del i det svenska samhället och vårt ansvar i att verka för jämlikhet, jämställdhet och ett socialt klimat fritt från förtryck.

Organisationer och representanter i konflikt med värdegrunden

The Tundlaheim Sagas arrangörsgrupp och arrangemang förbehåller sig rätten att neka deltagare som öppet förespråkar, representerar eller sprider ideologier eller budskap som är i konflikt med vår värdegrund. På våra arrangemang ska alla kunna känna sig trygga. 

Team work

Förtryck & smädelser inlajv
Vi tar avstånd från genusförtryck, rasism och mobbning. Med det sagt kräver ett piratlajv smädelser, förtryck, ojämnlikhet och skamlöst flörtande.

Vi behandlar och löser detta dilemma genom att bara godkänna förtryck baserat mot inlajv-attribut. Exempel på inlajvattribut är: vårdat/ovårdat käraktärsyttre, vårdat/ovårdat språk, mod/feghet och andra karaktärsdrag. Med detta menas även att vi ej tillåter förtryck eller särbehandling baserat på en spelares attribut OFF vare sig det gäller kön, kroppsligt utseende, etniskt ursprung eller kroppsliga och mentala förmågor.

Observera att lajvvärlden i sig är helt och hållet jämställd mellan könen och den utseendemässiga variationen är total, genom alla riken. Om någonsin Nivaris/Tundlaheims människors hudton, hår- eller ögonfärg varit bunden till olika geografiska delar eller folkslag är det något som blandades ut för längre sedan än någon legend sträcker sig. Vi vill att ni lämnar kränkande som hänvisar till OFF-kön, OFF-utseende och OFF-förmåga helt därhän. Vi vill däremot uppmuntra att spela på de motsättningar som finns inbyggda i fiktionen i form av tillhörigheter (till riken, pirattyper mm) samt karaktärsdrag som er egen rollkaraktär ogillar (tex feghet, mod, lögnaktighet mm).

Flörtigt spel, prostitution & människohandel inlajv

En del knyter en frisk flörtsamhet till piratvärdshusens romstinna tillvaro, och det är inget som vi som arrangörer motsätter oss. Likaså är prostitution ett vanligt inslag i den tid och det samhälle vi hämtar inspiration ifrån. Det är inte heller något som vi förbjuder, men det ska ske med eftertanke och i våglängd med vår fiktion. Det är därför precis lika vanligt att män arbetar på bordellerna som kvinnor. De som får sin försörjning genom prostitution är relativt högt skattade, engagerade i yrket av egen fri vilja och åtminstone vad de gäller deras arbetes fördelar – lyckliga. Vi tillåter ej att karaktärer har ett förakt mot prostitutionsyrket och i och med det finns ingen ursäkt att använda uttryck som ”jävla hora” etc som skällsord.

 

Människohandel och slaveri är en annan sak väl värd att nämna. Liksom prostitution är slaveri hårt förknippat med epoken som ligger till grund för inspirationen till vår fiktion. Slaveri är vanligt förekommande i många av rikena, speciellt den västra delen av världen. Även här måste vi dock trycka på vilka typer av förtryck som är godkända i världen. Det är helt okej att spela en karaktär från till exempel Hinside-Lôr som menar att alla Zorostrier är vildar som enkom passar i kedjor. Det är hurusom viktigt att komma ihåg att offlajvatribut, så som ögonfärg, hårfärg och hudton inte är kopplade till de olika kulturerna som finns i världen. Det är helt enkelt inte okej att på något vis insinuera att slavarna skulle ha någon speciell etnisk egenskap, det är nämligen inget man lägger vikt vid i The Tundlaheim Saga. Minns även att sexuellt våld och ofredande inte förekommer i världen, därmed finns det inga slavar som säljs eller nyttjas i sexuella syften.

Intimspel, stagefight etc. inlajv

Vi tolererar inte offlajv-kränkningar, hot eller våld mot deltagare eller oss som arbetar med lajven. Fysiskt spel mellan lajvare (intimt spel, stagefight ect.), oavsett om det gestaltas fysiskt eller diskuteras fram, tillåts av arrangörerna så länge det sker i samtycke mellan lajvarna och följer arrangemangets övriga regler.

bottom of page