top of page

Mariderna & Sjöormarnas Koalition

“Sjöormen” som organisationen ofta benämns, är ett löst förbund bland piraterna i väst, främst lôrer. Dessa pirater har få gemensamma nämnare utöver sitt förakt mot ett laglydigt levene och en vag filosofisk doktrin. Dess led består av både desperata, fattiga människor som valt sjöröveriet som en sista överlevnadsstrategi liksom mer eller mindre framgångsrika borgare och ädlingar som helt sonika valt att ta från andra för egen vinnings skull. 

 

Sjöormen är i antal likvärdig, eller möjligen något större än Friankarordern (tidigare Samfälligheten). De har hurusom historiskt inte sammanbundna nog att faktiskt agera som en enhet utan lever än mer var skepp för sig än friankarna. Detta just på grund av en frånvaro av en gemensam vilja och vision utöver den vaga principen känd som “Havet och himlen”. 

sjoormen.jpg

Efter att den framstående friankarledaren Me Lu sålde ut tre av Sjöormens frihamnar till den drakiska piratjägarflottan år 1397 slöt sig organisationen under en tillfällig härskare; Amiral Shahab Fáhlmir. Drivna av en gemensam törst efter hämnd för de hundratals vänner och fränder som dött vid bränningen av frihamnarna kom Sjöormen att bli ett målinriktat vilddjur byggt utav hämndlystna pirater, lôriska skepp och krut.

Utbredning & inriktning

Piraterna i Mariderna och Sjöormarnas koalition är centrerade kring Hinside-Lôr och seglar oftast i Sinavattnet, Blodigafjärden, Dönerska viken och Ödesvattnirs sydvästraregioner. Sjörmens pirater seglar främst på slupar även om det förekommer skonare även i väst. Dessutom är Hinside-Lôr känt för sina många smugglarnästen. Sjöormen har därmed många av, och flera av de bästa, smugglarna som står att finna i Nivaris (Tundlaheim). I väst är slavhandeln framträdande och få Sjöormar drar sig för att handla med människor - detta har gjort att man har goda kontakter med de horribla, om än väl ansedda, slavlägren på Faliöarna.

 

Havet och himmelen

“Havets lag är den, att vi är alla utav blod bundna. Att dräpa en annan är att dräpa sig själv - för vad är din fiende om inte din syster eller bror?

 

I himmelen står skrivet, ära dina likar och var ärlig med ditt hat. En lögn är som natt och dag. Ty där kluven tunga kan vinna dig rikedom är den likt solen gyllne - men där den lapar i hatets ändlösa eld är det insidan som lögnen förtär. “

bottom of page