top of page

Finnstigen

Platsen

Invid Bredsjö, Hällefors i norra Västmanland ligger friluftsmuseet Finnstigen. En vacker recreation av en by-gård från svedjebrukarna. 

 

Museet utgörs av ett 15-tal byggnader, inkluderande parstuga, vattenkvarn, smedja och kolarkoja. Byggda med tekniker bevarade från så långt tillbaka som 1600-talet. 

 

Friluftsmuseet drivs utav föreningen Finnstigen, vars hemsida ni finner här.

Området

Området är koncentrerat kring två stycken kluster med byggnader, ofta kallade lillbyn och storbyn. I Storbyn finner man den parstuga som under arrangemangen går under namnet "Rå Spiggen", ett värdshus med gamla anor och numera basen för handelshuset Fridwalls verksamhet på plats.  

 

 

Finnmarkens historia

Svedjebrukarna från främst Savolax i det inre av Finland erbjöds under 1500-talets slut nya bosättningsområden i de skogrika delarna av mellersta Sverige. Mångtusentals sökte sig med tiden hit och orsaken anses främst vara ofred och försämrade förhållanden för svedjebruk i hemlandet.

 

1590 är ett viktigt datum i Hälleforsbygdens historia. Då tog Simon Finne upp en gård vid sjön Sången strax väster om Hällefors. Simon i Sången anses som den förste finske inbyggaren i trakten. År 1606 fanns fyra finska familjer i Bergslagsskogarna och ca 30 år senare var antalet 24. Den förste finske nybyggaren i grythyttan hette Mats och kom dit 1596 och i Hjulsjö bosatte sig Clement Finne 1606.

 

Nybyggarna hade vid 1600-talets mitt blivit så många att församlingarna i bygden höll sig med finsktalande präster. Svedjebrukskulturen bredde ut sig över bergslagen och i omgivande Finnskogar i Värmland, Dalarna och Gästrikland.

 

Konkurrensen från järnbruken om skogen medförde att svedjebruket dog ut under 1700-talet i Bergslagen. Den speciella bostadsformen med rökstuga levde dock kvar till slutet av 1800-talet liksom det finska språket. I dag minner gårdslägen, drag i byggnadsskicket och finskklingande namn på sjöar, berg m.m. om att bygden koloniserades av svedjebrukare från främst Rautalampi storsocken i Finland.

bottom of page