top of page

Lokalen

Belägen i centrala Nyköping bredvid ån, men samtidigt bakom höga, medeltida murar. Nyköpings hus är således den idylliska blandningen av tillgänglighet och avskildhet. Vårt event äger rum i en byggnad kallad ´gamla residenset'. En charmant herrgårdsliknande byggnad som byggdes in direkt i den gamla slotsmuren på 1720-talet.

Adress: Nyköpings hus

Om byggnaden och dess historia:

Gamla Residenset i Nyköping byggdes på 1720-talet som residens åt landshövdingen Niels Gyllenstierna. Byggnaden uppfördes på de gamla ruinerna efter det nedbrunna Nyköpings hus. När Nils Adam Bielke blev landshövding 1761 flyttade han från Gamla Residenset till sitt eget hus i staden. Residenset blev därefter kontor för länsstyrelsen i Södermanland. 1808 övertogs byggnaden av Nyköpings läns arbets- och korrektionsinrättning med salar för korrektionshjon som tvångsomhändertagits i Södermanlands län, från mitten av 1800-talet enbart från Nyköpingsområdet. Verksamheten upphörde i slutet av 1800-talet. Idag hyr Nyköpings kommun fastigheten av Statens Fastighetsverk.

bottom of page