top of page

Vilkor för deltagande på evenemang

Genom att anmäla mig till något av våra event eller upplevelser godkänner jag nedanstående avtal:

 • Jag godkänner betalningsvillkor i enlighet med anmälningsformuläret.

 • Jag godkänner att all information som jag skickar in till arrangörerna eller använder under evenemanget rörande min karaktär eller fanfiction och spelvärlden kan komma att användas av arrangörsgruppen i sitt utvecklingsarbete av fiktionen.

 •  Jag accepterar att det är min skyldighet att följa evenemangets vilkor, evenemagets regelverk och dess policys.

 • Jag är medveten om att jag kan bli avhyst från området ifall jag bryter emot evenemangets policy eller regelverk på ett sätt som arrangörerna anser oacceptabelt.

 • Jag är införstådd med att jag ej har rätt att kräva återbetalning av avgifter ifall jag blir avhyst från evenemanget på grund av vad arrangörerna upplevt som oacceptabelt beteende.

 • Jag är medveten om att jag förbinder mig och ansvarar för att återlämna de eventmaterial (såsom inlajvvaluta, servisarteraljer, intrigföremål, etc.) som jag fått mig tilldelad före eller under evenemanget.

 • Jag är medveten om att om jag anmäler mig ensam i en grupp, eller inte anmäler mig i någon grupp alls så tar jag på mig gruppledaransvar för mig själv.

 • Jag som gruppledare är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som min grupp tillfogat evenemanget och dess rekvisita.

 • Jag accepterar att jag deltar i evenemanget på egen risk och har ett fullständigt ansvar för min personliga hälsa och säkerhet.

 • Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på evenemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på evenemanget för att jag ska kunna delta på evenemanget.

 • Jag godkänner att detta är ett distansavtal, men att ångerrätten inte gäller då våra evenemang faller in under “Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod”. Du har alltså inte rätt till återbetalning vid avanmälan om ingen annan information står med i specifikt evenemang.

 

Jag godkänner att mina personuppgfiter används till:

 • Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på evenemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på evenemanget för att jag ska kunna delta på evenemanget.

 • Kontaktuppgifter såsom adress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. Brev med information kring evenemang och marknadsföring av dessa kan skickas ut.

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. E-brev med information kring evenemang och framtida evenemang kan skickas ut.

 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer används före, under och efter evenemangstillfällena om snabb direktkontakt krävs mellan arranggörsgruppen och dess deltagare samt för information och marknadsföring av kommande arrangemang.

 • Arrangörsgruppen delar inte personuppgifter med tredje part.

 • Personuppgifter från anmälan lagras i högst två år.

 • Du har rätt att återkalla ditt medgivande av lagring av uppgifter, men är då medveten om att du inte längre kan delta på evenemanget.

 • Du har som konsument rätt att anmäla klagomål med våran personuppgiftshantering till berörd myndighet. (datainspektionen).

bottom of page