top of page

Kuriosa arkiv

Kuriosa arkivet innehåller artiklar om specifika saker i fiktionen utifrån ett väldigt in zoomat  perspektiv. Syftet är att kunna lyfta fram och beskriva saker mer i detalj utan att behöva göra de övergripande texterna för långdragna och svårlästa. Kuriosa arkivet innehåller  allt från myter och sägner till nedbrytningar av naturfenomen och specifika organisationer inhemska i Tundlaheims fiktionen.

bottom of page