top of page

Fridwalls


Ett skrupelfritt handelshus som är illa ansedda men som har de bästa juristerna på sin sida och sällan gör något förhastat, oöverlagt och klandervärt i juridisk mening. Lyckas att profitera på de mest ljusskygga och omoraliska av verksamheter utan reprimander. Fridwalls har sitt säte i norra Damméro invid Hisnafjordens mynning i en av de tre länsstäderna Hjartryk. Trots detta gör sig Fridwalls sigill, en enkel våg, känd inte bara i resten av Damméro utan i hamnar över hela kontinenten. Husets ursprung är inte så distingerat som vissa andras och därför är det få som vet hur gammalt huset egentligen är - men de flesta gissar på 150-200 år.

Handelshuset profiterar främst på dagligvaruhandel, transporter och produktion av mat, timmer, och öl. Det är dock inte ovanligt att Fridwalls hyrs in för transport av mer exklusiva varor. Detta trots att handelshuset knappast har de bäst rustade skeppen i branschen, de har dock en anmärkningsvärd statistik vad beträffar att undvika piratattacker. Under hemliga upprustningen av Zorostria, år 1396-98 gjorde handelshuset sig en ansenlig vinst genom att ge sig in i vapenhandeln och förse vindflöjelns råd med de pjäser som krävdes för den nya flottan och armén. 


Verksamhetsområden och handelsrutter

Fridwalls affärer förs över så gott som hela kontinenten och det tycks vara en blandning av att vara väl påläst på alla rikenas lagar och att rikta in sig för mycket på handel av specifika varor som håller dem utanför konflikter. Varken riken eller andra handelshus verkar villiga att stöta sig med Fridwalls, även om det är en obekräftad sanning att en stor del av deras varor kommer från piratat gods.  Således är Fridwalls många handelsskepp välkomna i så gott som alla hamnar på kontinenten och deras ständigt växande kapital har möjliggjort stora utvecklingsprojekt. Till exempel lyckades Fridwalls genom sitt vapenkontrakt med Zorostria vända en ettåriga handelsblockad utanför dess högsäte till en riktig vinstaffär där de nu besitter ensamrätt på dagligvarutransporter genom Hissnafjorden. På kartan nedan kan Fridwalls många regelbundna verksamhetsområdens observeras likväl som handelshusets högkvarter i staden Hjartryk (grön flagga).
55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page